دوستان ریدایرکت کردم اما لوگین که میکنم میره رو ساب قبلیم و بعد مثلا دکمه انجمن میزنم میره رو ساب جدید اما از یوزر خارج میشهچکار کنم؟؟؟