دوستان من ماژول شتاب رو نصب کردم

اما یه مشکلی دارم زمانی که میخوام پرداختو صورت بدم مینویسه

شناسه پذیرنده حاوی کاراکترهای غیرمجاز است


چون تو دامنم اسم چیز پی ان هست


چیکار کنم ؟