مشخصات فنی سرورهای لینوکس:
CPU Intel® Xeon® E3-1245 Quadcore incl. Hyper-Threading Technology

Hard disks2 x 3 TB SATA 6 Gb/s HDD 7200 rpm (Software-RAID 1) Enterprise class

***************
****************************
***************
HL-01
فضا: 50 مگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
60,000 ریال شش ماهه
90,000 ریال سالانه
HL-02
فضا: 100 مگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
75,000 ریال شش ماهه
125,000 ریال سالانه

HL-03
فضا: 250 مگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
76,000 ریال سه ماهه
100,000 ریال شش ماهه
150,000 ریال سالانه

HL-04
فضا: 500 مگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
90,000 ریال سه ماهه
150,000 ریال شش ماهه
200,000 ریال سالانه

HL-05
فضا: 1 گیگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
110,000 ریال سه ماهه
170,000 ریال شش ماهه
250,000 ریال سالانه

HL-06
فضا: 2 گیگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
45,000 ریال ماهانه
130,000 ریال سه ماهه
220,000 ریال شش ماهه
350,000 ریال سالانه

HL-07
فضا: 3 گیگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
50,000 ریال ماهانه
175,000 ریال سه ماهه
299,000 ریال شش ماهه
450,000 ریال سالانه

HL-08
فضا: 4 گیگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
65,000 ریال ماهانه
200,000 ریال سه ماهه
350,000 ریال شش ماهه
550,000 ریال سالانه

HL-09
فضا: 5 گیگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
75,000 ریال ماهانه
250,000 ریال سه ماهه
400,000 ریال شش ماهه
650,000 ریال سالانه

HL-10
فضا: 6 گیگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
84,000 ریال ماهانه
300,000 ریال سه ماهه
499,000 ریال شش ماهه
750,000 ریال سالانه

HL-11
فضا: 8 گیگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
125,000 ریال ماهانه
350,000 ریال سه ماهه
580,000 ریال شش ماهه
850,000 ریال سالانه

HL-12
فضا: 10 گیگابایت بر روی هارد Enterprise class
ترافيك نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی

سیستم عامل: کلود لینوکس
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !
180,000 ریال ماهانه
400,000 ریال سه ماهه
680,000 ریال شش ماهه
1,100,000 ریال سالانه

سبد خرید - هاست 97

کد تخفیف 20 درصدی جهت کاربران وی بی ایران: vbiran