سلام من می خام بو ک ما رک های بالاترین-دنباله -کلوب و توئیتر ر وبه سایت خودم اضافه کنم لطفا آموزش کامل بدهید میدون مباید برم تو کنترل پنلب و تنظیمات بوک مارک ها ولی اونجا چه کنم و چه جوری اینائی که گفتم ر وبیارم نمیدونم

با تشکر