درود
دوستان
کاربران انجمن من وقتی میان که حالت من رو انتخاب کنن روی هر حالتی که برای انتخاب کلیک میکنن
به جای انتخاب اون حالت میرن به صفحه اصلی انجمن
این مشکل وقتی ویبی سئو مو برام درست کردن اتفاق افتاده
حالا چه کار کنم که درست بشه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟