فضای دیسک: نامحدود
پهنای باند: نامحدود
تعداد دامنه parked: نامحدود
تعداد دامنه Add-on : ندارد
تعداد اکانت FTP : نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
محل دیتاسنتر: آمریکا

5000 تومان

برای دریافت هاست این جا کلیک کنید


من خودم گرفتم پشتیبانی شونم خوبه من راضیم