سرعت من بالا هستش عزیز
نمیدونم چرا اینطوری شده هکها رو غیر فعال کردم درست نشد