نمیدونم چرا رمز برای وی بی سئو میزارم بعد خارج که میشم بعد میخوام وارد شم میگه پس ورد اشتباه علتش چیه ؟ دسترسی رو هم روی 777 و 644 گذاشتم و تست کردم بازم هخمین طور هست