میخوام پست بیتم مرتب بشه اولا اگه افتخارات داشته بان کادر دار نمیشه بعد اون لوله ها وسط چین نباشه راست چین باشه و نوشته های درجه و امتازها هم مثل بقیه بشه باید چی کار کنم؟