درود
دوستان
همتون از و جود سایت های تبادل بنر و لین ک این چیزا مطلعید
آیا استفاده از این سرویس ها مو جب مشکل برای انجمنم مثل بلاک لیست و اینچیزا میشه
اینم یه نمونه تبادل
http://www.novinbanner.com