درود
شات:

این آموزش با فرض این که شما یک فیلد ساخته باشید ایجاد شده است.
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit.css
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
.postbitlegacy .after_content {
 position: relative;
 width: 100%;
 clear:both;
}
کد زیر را جایگزین کد بالا کنید:
کد:
.postbitlegacy .after_content {
 position: relative;
 width: 100%;
 clear:none;
}
سپس کد زیر را پیدا کنید:
کد:
.postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {
زیر کد بالا کد زیر را پیدا خواهید کرد:
کد:
margin-top: ?em;

علامت سوال متغیر هست که برای هر سایتی فرق دارد.
بعد از پیدا کردن کد به جای علامت ؟ عدد 17 را قرار دهید که باید بصورت کد زیر شود:
کد:
margin-top: 17em;
مرحله ی دوم:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_legacy
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
بعد از کد بالا کد زیر را قرار دهید:
کد:
<vb:if condition="$post['fieldx']"><img src="http://avatar.xboxlive.com/avatar/{vb:raw post.fieldx}/avatar-body.png" align="right" width="150" height="300"/></vb:if>
بجای x شماره ی فیلد را قرار دهید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.