درود
شات:
مرحله ی یک:
به مسبر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
SHOWTHREAD
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<div id="above_postlist" class="above_postlist">
<vb:if condition="$show['largereplybutton']"> <a href="newreply.php?{vb:raw session.sessionurl}p={vb:raw LASTPOSTID}&amp;noquote=1"
class="newcontent_textcontrol" id="newreplylink_top"><vb:if condition="$show['closethread']"><span>+</span> {vb:rawphrase reply_to_thread}<vb:else />{vb:rawphrase closed_thread}</vb:if></a>

کد زیر را قبل از کد بالا اضافه کنید:

کد:
 
کد:
<!--- POST NEW THREAD BUTTON ABOVE START --->
<a href="newthread.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newthread&amp;f={vb:raw thread.forumid}" rel="nofollow" class="newcontent_textcontrol" id="newthreadlink_top" style="margin-left:10px;"><span>+</span> {vb:rawphrase post_new_thread}</a>
<!--- POST NEW THREAD BUTTON ABOVE END --->

نکته:برای تغییر جا به کلمه ی مشخص شده توجه کنید.
سپس کد زیر را پیدا کنید:

کد:
 
کد:
<div id="below_postlist" class="below_postlist">
<vb:if condition="$show['largereplybutton']"> <a href="newreply.php?{vb:raw session.sessionurl}p={vb:raw LASTPOSTID}&amp;noquote=1" class="newcontent_textcontrol" id="newreplylink_bottom"> <vb:if condition="$show['closethread']"><span>+</span> {vb:rawphrase reply_to_thread}<vb:else />{vb:rawphrase closed_thread}</vb:if></a>

کد زیر را قبل از کد بالا اضافه کنید:

کد:
 
کد:
<!--- POST NEW THREAD BUTTON BELOW START --->
<a href="newthread.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newthread&amp;f={vb:raw thread.forumid}" rel="nofollow" class="newcontent_textcontrol" id="newthreadlink_top" style="margin-left:160px;"><span>+</span> {vb:rawphrase post_new_thread}</a>
<!--- POST NEW THREAD BUTTON BELOW END --->

نکته:برای تغییر جا به کلمه ی مشخص شده توجه کنید.

حالا به یک مشکل بر می خوریم که سایز بسیار بزرگی پیدا می کند.
برای راه حل آن به متون زیر توجه کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
vbulletin-chrome.css
کد زیر را پیدا کنید:

کد:
 
کد:
}
.newcontent_textcontrol span { font-size:15px; font-weight:bold; display:inline;
}

عدد مشخص شده را می توایند بین 10px-12px تغییر دهید.
حالا ذخیره و بارگذاری مجدد را برای لود دوباره بزنید.
اگر انجام نشد فقط ذخیره را بزنید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.