درود
از عنوان معلوم هست دوستان دیگه.

به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_legacy
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}

به زیر آن کد زیر را اضافه کنید:
کد:
<br />
<a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addlist&amp;userlist=ignore&amp;u={vb:raw post.userid}"><b>Ignore User</b></a>

منبع:وی بی ایران
موفق باشید.