سلام به دوستان عزیز
یک لوگو برای سایت مبین دانلود میخواستم
ممنون