کمک می خواستم .
نیازمند یه نفر بودم که یه سری افزونه برام نصب کنه و یه سری تنظیمات برام انجام بده !
ای دی یاهو : wallfa_hm