سلام
من XML وی بی سئوی همین سایت رو می خاستم فکر کنم از بقیه بهتر باشه تنظیماتش خوبه