درود

بنده از وی بی 3.8.6 استفاده می کنم و وقتی که می خوام مطلبی پست کنم با مشکل جهت متن رو به رو هستم !

همانطور که در تصویر زیر می بینید ، جهت متن به صورت پیش فرض بر روی سمت چپ قرار دارد :می خواستم بپرسم از کدام قالب می تونم جهت (DIR) این قسمت رو تغییر بدم !

ممنون