اقا یک ادم با خدایی نیست به ما جواب بده خدایی من همیشه مشکل دارم توی این سایت کسی به داد ادم نمیرسه