چطور میتونم نوار سبز رنگ و مشخصات یاهو رو بردارم ..ولی میزان امتیاز هم چنان تو کادر پست بیت باشه