اين پوسته مخصوص سايت هاي فروش موبايل و سايت هاي معرفي موبايل هستش بر پايه وردپرس سئوسازي شده كامل

كه ميتونيد از لينك زير شات ها و دموش رو دريافت كنيد :

http://u3fdesign.com/?p=265

قيمت پايه براي قالب 160 ولي در صورت كه خريدار از سوي سايت معرفي بشه 130 فروخته خواهد شد.