سلام و درود

دوسان زمانی که میخوایم وارد گروه دستهجمعی بشیم اول لیست ها رو بهمون نشون میده ، بعد که میخوایم وارد یکی از گروه ها بشیم مججدا همون صفحه لیست رو نشون میده
چرا اینجوری میشه؟