دو دامنه زیر به بهترین پیشنهاد به فروش میرسد .
مختص سایت موزیک زیر زمینی
www.Hip-Hop.iR
www.HipHop98.com
ایمیل زیر هم به عنوان هدیه برای هر دو دامنه
MusicBaran@Gmail.com
در ضمن برای هر دو دامنه بالای 80 هزار قیمت بدید .