درود
با استفاده از این آموزش می توانید به پروفایل کاربران چیزی را اضافه کنید که بتوانند درون آن نوت قرار دهند.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>MEMBERINFO
برای این که بالای تب های پروفایل نمایش داده بشه کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<div class="member_tabs<vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'"> contentright</vb:if>" id="userprof_content_container">
کد های زیر را بعد از آن اضافه کنید:
کد:
<vb:if condition="is_member_of($bbuserinfo,5,6,7)"><div><IFRAME SRC="usernote.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw prepared.userid}" WIDTH="100%" HEIGHT="300"></IFRAME></div></vb:if>
برای این که زیر تب های پروفایل نمایش داده بشه کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:raw template_hook.profile_tabs}
سپس کد زیر را بعد از آن قرار دهید:
کد:
<vb:if condition="is_member_of($bbuserinfo,5,6,7)"><div><IFRAME SRC="usernote.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw prepared.userid}" WIDTH="100%" HEIGHT="300"></IFRAME></div></vb:if>
به جای
,5,6,7 آی دی گروه های کاربری که می خواید توانایی دیدن این نوت ها رو داشته باشند رو قرار بدید.
سپس به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
usernote
کد های زیر را پیدا کنید و سپس حذف کنید:
کد:
{vb:raw header}

کد:
{vb:raw navbar}
کد:
{vb:raw footer}
سپس به مسیر زیر بروید و کد های بالا را حذف کنید.
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
usernote_note
سپس دوباره به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
usernote
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<div id="pagetitle">
    <h1>{vb:rawphrase user_notes_for_x, {vb:raw userinfo.username}}</h1>
</div>
جایگزین کنید با:
کد:
<div id="pagetitle">
    <h1>{vb:rawphrase user_notes_for_x, {vb:raw userinfo.username}}</h1>
</div>
</br>
</br>
منیع:وی بی ایران
موفق باشید.