سلام کسی هست بیاد با هم انجمن بزنیم البته هاستش از کسی که میخواد بیاد دامنه و .......... هم از من با تشکر هر کی میاد تو اینجا بگه و ایدیش ر و بزاره