درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>additioanal.css
کد زیر را به آخر آن اضافه کنید:
کد:
#header {display: none;}
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.