درود
با استفاده از این کد میتونید از راست کلیک کردن در فروم خود جلوگیری کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>header
کد زیر را به آر اضافه کنید:
کد:
<script type="text/javascript">
<!--
var error="Right click functionality is disabled";


function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
}
}


function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
}
}
}


if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
}


document.oncontextmenu=new Function("alert(error);return false")


// --> 
</script>
برای ویرایش ارور:
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
var error="Right click functionality is disabled";
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.