سلام

تووی انجمن من فقط برای تشکر یه امتیاز داده میشه و برای بقیه فعالیت ها امتیازی تعلق نمیگیره
چطور میتونم تنظیم کنم برای هر فعالیت چند امتیاز اضافه بشه
یا مثلا تووی فلان انجمن اصلا امتیازی اضافه نشه؟