انجام دادم درست شد. ولی چون بک آپ مال یه هفته پیش بود، پستهای این یه هفته همش پرید.

برای اینکه فقط پستهای موضوع مورد نظر رو از vb_post اکسپورت کنم، پستها رو توی دیتابیس بر اساس threadid مرتب کردم و بعدش پستها پشت سر هم اومد و تیکشون کردم و اکسپورت کردم.

این بهترین راه برای اکسپورت پستهای یه موضوعه فک کنم.