درود
ممکن است متغیر در استایل وجود نداشته باشه.
کد زیر را در آخر قالب navbar قرار دهید:
کد:
{vb:raw ad_location.vietv2b_topx}
اگر هم می خواین پایین سایت باشه آموزش زیر رو ببینید:
آموزش نصب هک آخرین ارسالات vietvbb(اختصاصی وی بی ایران)+آموزش قرار دادن در پایین سایت