از بس اعصابم خورد شده بود، اشتباهی برا یکی دیگه فرستاده بودم!
دوباره فرستادم. اومد؟
الان که برا خودم سی پنل هم باز نمیشه!