اما قبلا من آخرین ارسالات رو در سایتم داشتم ، و چنین مشکلی نبود ؟
من تنها تغییری که در انجمن داده ام تعویض قالب بوده همین !