درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
additional.css
کد های زیر را به آن اضافه کنید:
کد:
ul.footer-list{
	margin:0 30px 0px 30px;
	padding:30px 0px 0px 0px
}


ul.footer-list li{
	width:215px;
	float:left
}


ul.footer-list li:first-child{
	width:245px
}


ul.footer-list li ul li:first-child{
	text-transform:uppercase;
	color:#FFF;
	font-weight:normal;
	font-size:20px;
	font-family:'Francois One',sans-serif;
	text-shadow:1px 1px 0px #000
}


ul.footer-list li ul li{
	padding-bottom:7px
}


ul.footer-list li ul li a{
	color:#FFF
}


.footer-copyright-t{
	font-size:11px;
	color:#fff;
	padding:36px 10px 0
}


ul.footer-list li ul li img:hover{
	opacity:.70;
	******:alpha(opacity=70);
	******:“alpha(opacity=70)”
}
سپس ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>footer
کد های زیر را به آن اضافه کنید:
کد:
<ul class="footer-list"> <li> <ul> <li><font color="royalblue">FORUMPOPOLARI</font></li>  
<li><a href="http://vbiran.ir/sendmessage.php"><font color="royalblue">Contattaci</font></a></li> 
<li><a href="http://vbiran.ir/showgroups.php"><font color="royalblue">Staff</font></a></li> 
<li><a href="http://vbiran.ir/members/list"><font color="royalblue">Lista utenti</font></a></li> 
</ul> </li> <li> <ul> <li><font color="darkred">Social Network</font></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/user?screen_name=MPGHITALIA"><font color="darkred">TWITTER</font></a></li><li> <ul> <li><font color="darkgreen">FORUM POPOLARI</font></li> <li><a href="http://vbiran.ir/f56/"><font color="darkgreen">ForumBoards</font></a></li> 
<li><a href="http://vbiran.ir/f6/"><font color="darkgreen">Supporto</font></a></li> 
<li><a href="http://vbiran.ir/f91/"><font color="darkgreen">FPS</font></a></li> 
<li><a href="http://vbiran.ir/f117/"><font color="darkgreen">Hacking</font></a></li> 
<li><a href="http://vbiran.ir/f68/"><font color="darkgreen">BigMouth</font></a></li> </ul> </li> <div class="clear">
</div> </li></ul>
به جای
vbiran.ir آدرس سایت خود را بزنید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.