درود
برای پست ها:
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>additional.css
کد زیر را به آن اضافه کنید:
کد:
/* change link color in posts and sigs*/
.postcontent a {color:#356fb7;}
.signature a {color:#275187;}


/* change link hover color*/
.postcontent a:hover {color: red;}
.signature a:hover {color: red;}
برای مقالات:
کد زیر را اضافه کنید:
کد:
/* change link colors in cms articles*/
.article a {color: #336699;}
.article_preview_contents a {color: #336699;}
.article a:hover {color: #CC0000;}
.article_preview_contents a:hover {color: #CC0000;}
رنگ ها رو هم به سلیقه ی خودتون می تونید عوض کنید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.