درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>Header
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:raw bbuserinfo.username}
جایگزین کنید با:
کد:
{vb:raw bbuserinfo.musername}
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.