درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>FORUMDISPLAY
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<vb:if condition="$forumbits">
{vb:raw template_hook.forumdisplay_above_subforums}
<div id="forumbits" class="forumbits">
	<div class="forumhead">
		<h2>
			<span class="forumtitle">{vb:rawphrase subforums}</span>
			<span class="forumlastpost">{vb:rawphrase last_post}</span>
		</h2>
	</div>
	<ol>
		{vb:raw forumbits}
	</ol>


	{vb:raw forumhome_markread_script}
</div>
</vb:if>
سپس آن را Cut کنید.
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<div class="threadpagenav">
		{vb:raw pagenav}
		{vb:raw forumjump}
	</div>
</div>
بعد از کد بالا،کدی را که Cut کرده بودید را قرار دهید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.