درود
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>additional.css
کد زیر را به آخر آن اضافه کنید:
کد:
#sidebar_container .underblock {background: none; height: 10px;}
#sidebar_container > ul {
  -moz-border-radius:0px;
  -webkit-border-radius:: 0px;
  -moz-box-shadow: none;
  background-color: transparent;
  border:0px;
}
#sidebar_container .block {
  background-color:{vb:stylevar sidebar_background.backgroundColor};
  border:{vb:stylevar forum_sidebar_border};
  -moz-border-radius:{vb:stylevar border_radius};
  -webkit-border-radius: {vb:stylevar border_radius};
  -moz-box-shadow:-2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};
}
برای قسمت مقالات هم کد زیر را در آخر آن قرار دهید:
کد:
.cms_widget {margin-bottom: 10px;}
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.