درود
شات:


یه مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>ForumHome
کد زیر رو پیدا کنید:
کد:
<!-- end what's going on box -->
کد زیر را بعد از کد بالا قرار دهید:
کد:
<div id="wgo_legend" class="collapse wgo_block">
<h2><span>VBIran</span></h2>
<div class="floatcontainer">
<div class="wgo_subblock">
<div>


Your HTML code here


				</div>
			</div>
         </div>
         </div>
به جای
VBIran عنوان بلاک خود را قرار دهید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.