درود
چه طور میشه لینک های خارجی انجمن رو مثل وردپرس به صورت http://site.com/goto/http://site2.com درآورد که لینک ارزشی نداشته باشه؟