درود
شات:


ابتدا هک زیر را نصب کنید:
دانلود هک Extended Reputation
سپس به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
usercp_reputationbits
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<p class="comment">{vb:raw reputation.reason}</p>
کد زیر را بعد از آن اضافه کنید:
کد:
<p class="comment">{vb:raw reputation.reputation}</p>
حالا ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
usercp_reputationbits_given
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<p class="comment">{vb:raw reputation.reason}</p>
کد زیر را بعد از آن اضافه کنید:
کد:
<p class="comment">{vb:raw reputation.reputation}</p>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.