درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>Navbar
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<vb:if condition="$show['member']">
<vb:if condition="$show['member']">
بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:
کد:
<li><a href="search.php?do=getdaily&contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase todays_posts}</a></li>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.