درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_legacy
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<vb:if condition="$post['replylink']">
جایگزین کنید با:
کد:
<vb:if condition="$post['replylink'] AND $show['member']">
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
</vb:if>
کد زیر را بعد از آن اضافه کنید:
کد:
<vb:if condition="$show['guest']">
<a id="qrwq_5837" class="newreply" href="http://www.VBIran.ir/register.php" rel="nofollow"><img id="quoteimg_5837" src="clear.gif" alt="Reply With Quote" />  Register To Reply</a>
</vb:if>
به جای www.VBIran.ir آدرس سایت خود را قرار دهید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.