درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
forumhome_forumbit_level2_post
کد زیر را پیدا کنید و سپس حذف کنید:
کد:
<h4 class="nocss_label">{vb:rawphrase forum_statistics}:</h4>
		<ul class="forumstats td">
			<li>{vb:rawphrase threads}: {vb:raw forum.threadcount}</li>
			<li>{vb:rawphrase posts}: {vb:raw forum.replycount}</li>
		</ul>
ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
forumbits.css
برای قسمت عرض عنوان تاپیک:
کد:
.forumbit_post .foruminfo {
	width: 63%;
	min-width: 30%;
	float: {vb:stylevar left};
	clear: {vb:stylevar right};
	min-height: {vb:stylevar forumicon_size}; 
}
می توانید
63 را تغییر دهید.
برای قسمت عرض مشخصات آخرین پست:
کد:
.forumbit_post .forumrow .forumlastpost {
	width: 29%;
	font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};
	padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
}
می توانید 29 را تغییر دهید.
برای قسمت عرض آخرین پست:
کد:
.forumbit_nopost .forumhead .forumtitle {
	font-size: {vb:stylevar font.fontSize};
	min-width: 67%;
}

می توانید 67 را تغییر دهید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.