نرم افزار
Qsetup installation suite،یک نرم افزار بسیار قوی برای ایجاد Setup می باشد. این نرم افزار برای برنامه نویسان بسیار کاریرد دارد.
امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیره.Qsetup installation suite