گروه ایجاد شده
ولی وقتی کسی میخواد عضو اون بشه درخواست عضویت برای من میاد اما نمیدونم از کجا باید برم و پیدا کنم چه کسی درخواست داده و این درخواست همچنان موجود هست و پاک نمیشه !