درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>adv_portal.css
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
.vba_module {
	border: {vb:stylevar threadbit_border};
	border-top: 1px solid {vb:stylevar body_background.backgroundColor};
}
جایگزین کنید با:
کد:
.vba_module {
	border: {vb:stylevar threadbit_border};
	border-top: 1px solid {vb:stylevar body_background.backgroundColor};
	-moz-border-radius:{vb:stylevar border_radius};
	-webkit-border-radius: {vb:stylevar border_radius};
	-moz-box-shadow:-2px 2px 2px {vb:stylevar vbcms_widget_shadow_color};
}
ذخیره کنید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.