درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>SHOWTHREAD
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<a href="showthread.php?{vb:raw session.sessionurl}t={vb:raw threadid}&amp;goto=nextoldest" rel="nofollow">{vb:rawphrase prev_thread}</a>
بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:
کد:
| <a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">{vb:rawphrase top}</a>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.