سلام

من می خوام تمام پست های یک کاربر حذف بشه یعنی با یه دستو هرچی زده بپره

می تونم؟