مگه دیفالت آواتار ویبولتین 4 این نیست:

کد HTML:
<vb:if condition="$show['avatar']"><a class="postuseravatarlink" href="{vb:link member, {vb:raw post}}"><vb:if condition="$post.avatarurl"><img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" /><vb:else /><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/unknown.gif" /></vb:if></a></vb:if>
که توی تمپلیت postbit وجود داره
پس چرا کاربرهایی که اواتار ندارن و تاپیک میدن هیچی نشون نمیده؟
باید unknown.gif رو نشون بده اما نشون نمیده unknown.gif روی سرور هست
مشکل از کجاست؟