ممنون . مشکلم حل شد.
من مهتوای Vietvbb رو توی روت سایت می ریختم . بازم ممنون