سلامی دیگر
چطوری میشه مثل بعضی انجمن ها اون بالا مثلا قیمت خودرو . عشق سنج . تعبیر خواب و ...
گذاشت ؟
ممنون از توجه شما